Seværdigheder i Egypten

Åben kort
Coat of arms: Egypten

14:19:30

Landekode ISO EG

Telefonopkald +20

Tidszone Africa/Cairo

Hovedstad Kairo

Mest populære byer

10th of RamadanAsh SharqiyahBefolkning:159 333
6th of OctoberAl JizahBefolkning:190 654
Abu KibirAsh SharqiyahBefolkning:129 725
Abu TijAsyutBefolkning:91 124
AkhmimSohag GovernorateBefolkning:130 115
AlexandriaAlexandriaBefolkning:5 172 387
Al-ArishShamal Sina'Befolkning:182 770
AshmunAl MinufiyahBefolkning:105 154
AswanAswanBefolkning:332 851
AsyutAsyutBefolkning:395 000
BanhaAl QalyubiyahBefolkning:199 148
BelkasAd DaqahliyahBefolkning:117 446
Beni SuefBani SuwayfBefolkning:251 510
BilbeisAsh SharqiyahBefolkning:172 981
KairoAl QahirahBefolkning:19 500 000
DamanhurAl BuhayrahBefolkning:307 745
DamiettaDumyatBefolkning:259 332
DekernesAd DaqahliyahBefolkning:62 177
DisuqKafr ash ShaykhBefolkning:137 660
EdfuAswanBefolkning:133 772
El HawamdeyaAl JizahBefolkning:140 877
El Mahalla El KubraAl GharbiyahBefolkning:535 278
El ManzalaAd DaqahliyahBefolkning:92 973
El MatareyaAd DaqahliyahBefolkning:122 756
EsnaLuxorBefolkning:84 942
Al FayyumAl FayyumBefolkning:349 883
FaqusAsh SharqiyahBefolkning:62 821
GirgaSohag GovernorateBefolkning:131 739
GizaAl JizahBefolkning:3 628 062
HelwanAl QahirahBefolkning:375 891
HurghadaAl-Bahr al-AhmarBefolkning:199 428
IsmailiaAl Isma'iliyahBefolkning:366 669
Kafr El-DawarAl BuhayrahBefolkning:148 200
Kafr el-SheikhKafr ash ShaykhBefolkning:184 306
Kom OmboAswanBefolkning:89 439
LuxorLuxorBefolkning:506 588
MallawiAl MinyaBefolkning:182 921
Al-MansuraAd DaqahliyahBefolkning:960 423
MinufAl MinufiyahBefolkning:113 470
Marsa MatruhMatruhBefolkning:68 339
Al MinyaAl MinyaBefolkning:301 823
Port SaidBur Sa'idBefolkning:749 371
QalyubAl QalyubiyahBefolkning:134 190
QenaQinaBefolkning:256 811
RosettaAl BuhayrahBefolkning:87 223
Shebeen El-KomAl MinufiyahBefolkning:221 411
Shubra al-KhaymaAl QalyubiyahBefolkning:1 099 354
SohagSohag GovernorateBefolkning:244 231
SuezSuez GovernorateBefolkning:728 180
TahtaSohag GovernorateBefolkning:85 528
TalkhaAd DaqahliyahBefolkning:96 913
TantaAl GharbiyahBefolkning:421 076
ZagazigAsh SharqiyahBefolkning:602 840
ZiftaAl GharbiyahBefolkning:114 791

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning